1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「2013年公衛聯合年會」,並發表論文

本專題中心同仁於2013年10月19-20日,參加由台灣公共衛生學會、台灣流行病學學會、台灣事故傷害預防與安全促進學會、台灣癌症登記學會、台灣室內環境品質學會聯合主辦之「2013年公衛聯合年會」,進行學術交流,並於會中發表論文。

地點:台北醫學大學醫學綜合大樓(台北市吳興街250號)

發表題目:運用兩階段零膨脹波瓦松模型進行急診類流感疫情之監測
作者:詹大千、鄧詠竹、黃景祥