1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-歷史人口專題演講

時間:102年10月14 日(一) PM 14:00 - 16:00
地點:本院人文社會科學研究中心第二會議室B
講者:李怡芳中研院社會所 國科會計畫助理
題目: 歷史人口資料與方法介紹--參與美國密西根大學ICPSR暑期課程經驗分享
主持人:謝穎慧老師(GIS研究專題中心歷史人口運作委員會委員) 
主辦單位:人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心  
宣傳海報:<<請參閱>>