1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「第二屆全國SuperGIS地理資訊應用創意大賽」活動訊息

參加對象:台灣各大專院校及科研院所在校生均可參加,以個人或小組(6人為上限)為參賽單位,且須有指導教授協助。
報名日期:2013年9月1日起接受報名,截止日為2013年10月31日 18:00止。
主辦單位:崧旭資訊股份有限公司
相關資訊:<<請參閱>>