1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-空間綜合方法與地理國情監測中的人文社科資訊研究

主講者:林琿教授(香港中文大學地理與資源管理系)
講題:空間綜合方法與地理國情監測中的人文社科資訊研究

地點:國立成功大學成功校區測量館2樓55250教室
時間:民國102年6月26日(星期三) 15:00-17:00

主辦單位:國立成功大學測量及空間資訊學系