1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

賀「台灣百年歷史地圖系統」榮獲第九屆金圖獎

本專題中心所開發之「台灣百年歷史地圖系統」參與台灣地理資訊學會第九屆金圖獎徵選活動榮獲「最佳應用系統獎」,並將於民國102年6月27日台灣地理資訊學年會暨學術研討會中領獎。

第九屆金圖獎座

第九屆金圖獎獎狀

第九屆金圖獎徵選活動網頁:http://tgis2013.geomatics.ncku.edu.tw
第九屆金圖獎徵選結果公告:http://www.tgis.org.tw/app/news.php?Sn=57