1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心林靖修博士受邀至國立臺東大學公事系進行專題演講

題目:在地知識與供水系統:以布農族望鄉社區的水資源管理研究為例
主講者:林靖修博士 (英國愛丁堡大學社會人類學博士)
時間:2012年12月19日(三)下午12:00-14:00
地點:國立臺東大學公共語文化事務學系人文學院三樓南島展覽室
活動網頁:<<請參閱>>