1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁赴廣州參加研討會並發表論文

本專題中心同仁專案經理江正雄先生於20121128~121日,前往中國大陸廣州市參加第七屆海峽兩岸GIS研討會,會中發表論文並進行學術交流。

  • 發表題目:老舊航跡圖集於WebGIS圖磚分析整合再現
  • 作者:江正雄、彭逸帆、廖泫銘、范毅軍
  • 會議資訊:<<請參見>>