1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千助研究員參加「NGIS社會經濟資料GIS應用創意競賽」獲獎

本專題中心詹大千助研究員參加內政部統計處舉辦之「國土資訊系統社會經濟資料GIS應用創意競賽」,獲公務人員組第二名,將於民國101年11月26日(週一)下午1:30~2:30進行接受頒獎(地點:中央聯合辦公大樓南棟18樓第5會議室)

獲獎作品:探討人口老化與醫療資源分布趨勢