1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「海峽兩岸傳統視野中的媽祖信俗文化學術研討會」,並發表論文

本專題中心博士培育生洪瑩發先生於2012年10月21~24日,參加新港奉天宮世界媽祖文化研究中心與中國藝術研究院、福建省藝術研究院等聯合舉辦之「海峽兩岸傳統視野中的媽祖信俗文化學術研討會」,進行學術交流,並於會中發表論文,本次會議舉辦地點為福建省蒲田市。

發表題目:大甲媽祖進香儀式的變化與象徵-兼論臺灣分靈賢良港祖祠聖父母現象
作者:洪瑩發