1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-『歷史市鎮發展之時空分析』

講者:詹大千 老師 (本院人文社會科學研究中心 助研究員)
題目:歷史市鎮發展之時空分析
時間:2012年10月23日(二) 14:00~16:00
地點:中研院人社中心後棟第一會議室
主持人:范毅軍研究員 (本院人社中心GIS研究專題中心執行長)
主辦單位:中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心
演講海報:<<請參閱>>