1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

2012 ArcGIS 10.1 應用發表會

互動國際數位股份有限公司以防災及環境議題為主軸舉辦此發表會,並以實機操作方式發表地理資訊領域的前瞻技術。

時間:2012年10月19日(五) 13:00~17:00
地點:大直典華旗艦館 ─ 拾翠庭 (台北市中山區植福路8號1樓)
主辦單位:互動國際數位股份有限公司
網路報名:報名網址
電話報名:02-2658-5858 分機6661車小姐或洽各單位業務