1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長受邀至武漢大學參加研討會

2011年12月19~20日,本專題中心范毅軍執行長及廖泫銘研究助技師受邀參加武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室舉辦之「地學計算與分析國際研討會」,進行學術交流及討論合作事宜。12月21~23日則分別與湖北省藝術研究院、南京三江學院以及南京師範大學虛擬地理環境教育部重點實驗室進行參訪。