1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

徵求101年度獎助培育博碩士生

為培育地理資訊科學研究學術人才,本專題中心徵求101年度獎助培育博碩士生(博士生優先),申請者檢附履歷、相關著作、學歷證明各一份,寄送到gis@gate.sinica.edu.tw,101年1月15日截止申請。
詳細內容:<<中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心:碩博士生獎助培育計畫作業要點>>