1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國防部軍備局生產製造中心第401廠至本專題中心參訪

國防部軍備局生產製造中心第401廠廠長張長安上校率團一行6人於100年11月30日下午至本專題中心進行參訪活動,由范毅軍執行長親自接待,雙方並針對地圖與航空照片長期保存、數位典藏及加值應用等議題進行交流。