1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

無雙部落尋根踏查

本專題中心為執行「陳有蘭溪流域的人文社會經濟發展與自然環境變遷」計畫,100年11月1~4日與南投縣古路馬哈生態文化教育協會共同舉辦最後東埔祖居地無雙部落尋根踏查活動,在耆老們的帶領之下,與族人一同回到無雙舊部落,為過往珍貴的生活遺跡與歷史進行了解與紀錄。

詳情請參閱:新聞稿