1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本院「101年第1梯次博士後研究人員」即日起受理申請

本院「101年第1梯次博士後研究人員」即日起接受申請,受理申請期間為自100年8月1日至100年9月1日止,採電腦線上申請方式辦理。
相關文件:下載中文版English version

備註:申請人如預定申請本專題中心博士後學者(屬人文及社會科學組),請先(申請截止日前3週)洽本專題中心執行長。