1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

到十三行 與地圖專家面對面

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀至十三行博物館所舉辦的「與地圖專家面對面」活動進行講解,透過與民眾近距離互動方式,帶領民眾領略古地圖中的北台灣數位再現。
活動時間:2011年5月14日 14:00~16:00
新聞稿:到十三行 與地圖專家面對面(Credit:新北市政府文化局)