1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任「數位典藏學術資料庫暨數位化工作流程指南系列」講座

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任「數位典藏學術資料庫暨數位化工作流程指南系列」講座,發表主題為:地理資訊數位典藏成果與應用簡介。
時間:2011年3月29日 14:00~16:00
地點:彰化師範大學圖書館
主辦單位:拓展台灣數位典藏計畫
協辦單位:中央研究院地圖與遙測影像數位典藏計畫、彰化師範大學
活動網站:http://content.ndap.org.tw/index/?p=1236
課程資料:《下載