1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

100年度「人文社會科學博士候選人培育計畫」即日起受理申請

本院「100年度人文社會科學博士候選人培育計畫」即日起接受申請,人社中心申請截止日期為3/11日,若有意透過GIS專題中心提出申請者,應於2/28日前備妥相關文件送達。
詳細內容:下載中文版English version
審查表:下載