1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

內政部資訊中心舉辦「TGOS網路服務推廣工作坊」

時間:2010年11月17日(下午)、2010年11月19日(上午)
地點:內政部資訊中心B1電腦教室 (臺北市松江路469巷4號)
主辦單位:內政部資訊中心
報名簡章下載:http://ngis.moi.gov.tw/TheFiles/news/20101101170906871/20101101171229.doc