1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「門牌地址定位服務」對外開放測試

本專題中心推出「門牌地址定位服務」測試版,該服務係利用內政部全國門牌地址定位介接服務,並參考內政部資訊中心所舉辦的「99年全國門牌地址定位服務推廣工作坊」提供程式範例,結合Google Map API,所建立之網路版門牌地址定位服務,即日起對外開放測試。
使用說明:<<請參閱>>