1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

明新科技大學土木工程系王華弘主任來中心進行學術交流
時間:2009 年4月21日
內容:明新科技大學土木工程系王華弘主任及張崑宗教授至本中心參訪, 雙方就GIS、數位典藏資源應用於人文社會科學與地方文史資源整合等方面進行討論與意見交換。