1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題詹大千研究員獲邀參加國科會主辦"臺灣開放政府國家行政動方案"開放資料集平台使用者研討會

時間:2022/8/11 上午
地點:集思台大會議中心蘇格拉底廳

講者:詹大千 研究員
講題:我與疾病的距離-健康風險地圖

報名網址:https://seminars.tca.org.tw/D15o00900.aspx

主辦單位:科技部