1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲國防部空軍司令部感謝狀

國防部空軍司令部於民國109年08月14日頒發感謝狀於中央研究院(人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心),致贈事由:鼎力協助本軍辦理「史料文物及老舊戰報」數位化作業,重現先烈開疆闢土與飛將忠勇報國事蹟,無任銘感特贈此狀,致敬最高謝忱。

國防部空軍司令部感謝狀