1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲嘉義縣新港奉天宮感謝狀

嘉義縣新港奉天宮於民國99年05月21日頒發感謝狀於中央研究院(人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心),致贈事由:相助新港奉天宮舉辦「庚寅年國際媽祖文化節」之「傳神:媽祖文獻與影像資料展」活動,貢獻卓越,爾實居功厥偉,謹具此狀,以表謝忱。

嘉義新港奉天宮感謝狀