1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲臺中市政府文化局感謝狀

臺中市政府文化局於民國108年12月11日頒發感謝狀於中央研究院(人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心),致贈事由:熱心協助本局屯區藝文中心舉辦「太平人文歷史展」特展,貢獻良多特頒此狀,以申謝忱。

臺中市政府文化局感謝狀