1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「客庄文化資源普查成果說明會」,分享研究心得

本中心同仁洪瑩發博士及張智傑專案經理,受邀參加客委會客發中心「客庄文化資源普查成果說明會」,參與客庄文化資源的調查與應用論壇,分享針對客家腔調、信仰與飲食技藝等主題,如何透過空間人文學之技術與方法呈現與初探其空間分佈現象。