1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與內政部資訊中心簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與內政部(資訊中心)簽訂合作協議書,落實國家時空資訊雲之基礎地理空間資料永久典藏,以及門牌資料庫於政府施政、學術研究、社會服務等領域使用效益,共同合作進行門牌資料整合技術發展、定位服務及分析、門牌加值應用等等,有效期間2019年1月1日至2022年12月31日。