1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

上海華東師範大學社會發展學院田兆元教授率團蒞臨本專題中心進行學術交流

上海華東師範大學社會發展學院副院長田兆元教授4月28日率團前來訪問交流,同行包含華東師範大學民俗學研究所、上海社會科學院等研究人員來訪,進行如何應用空間資訊,數位人文、社區GIS等研究議題進行交流,以及後續相關合作的可能,進行意見交換。