1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀擔任「2018臺北榮民總醫院健康及生醫大數據研討會」講者

演題:運用空間資訊分析環境暴露對於慢性疾病的影響-以健檢資料為例

地點:臺北榮民總醫院 致德樓 第二會議室
時間:2018年11月22日(四)

主辦單位: 臺北榮民總醫院 醫學研究部、臺北榮民總醫院 人體試驗委員會