1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀於「打造南港韌性溼地研討會」進行專題報告

講題:百年歷史地圖及南港社區GIS

地點:臺北市南港社區大學 (成德國中內
時間:107年10月06日(六)10:00-12:40

主辦單位:財團法人致福感恩文教基金會

相關報導: