1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

東華大學臺灣文化學系師生蒞臨本專題中心參訪

活動時間:2018年6月11日

活動詳情:國立東華大學臺灣文化學系郭俊麟副教授帶領修課學生8人,蒞臨本院參訪地理資訊數位典藏室(位於本院人文聯合圖書館)及人社中心GIS專題中心,就地理資訊數位典藏成果、研究及應用等議題進行參訪與交流。