1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀至高雄大學統計所演講

講者:詹大千 副研究員
題目:公共衛生研究與實務的空間思考
時間:107年4月23日(星期一) 10:40 ~ 11:40
地點:高雄大學統計所多媒體教室(理學院320室)

主辦單位:國立高雄大學統計學研究所