1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁受邀至國立中正大學文學院演講

本專題中心張智傑專案經理受邀講座,講題:翻轉「地圖」-具備空間視野與地方知識之社區GIS。

時間:107年4月17日(二)10:00-12:00
地點:國立中正大學文學院102教室 (嘉義縣民雄鄉大學路一段168號)
詳細資訊:<<請參閱>>