1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀至大溪木藝生態博物館演講

講題:地理資訊數位典藏於地方學應用
時間:107年4月9日(一)10:00-12:00
地點:桃園市立大溪木藝生態博物館(桃園市大溪區普濟路11號後棟2樓)