1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

光明里(原鹿窟村)生態文化展

展覽期間:2017年12月16日(六)~24日(日) 09:00~17:00(週一休館)
展覽地點:石碇淡蘭藝文館(新北市石碇區石碇東街87號)

開幕茶會:2017年12月17日(日) 14:00

主辦單位:新北市石碇區公所、中央研究院人社中心(GIS專題中心)、光明里辦公室