1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師參加第六屆白沙歷史地理國際研討會並發表論文

會議名稱:第六屆白沙歷史地理國際研討會
會議時間:2017年11月2~3日
會議地點:國立彰化師範大學國際會議廳

主辦單位:國立彰化師範大學歷史學研究所、國立臺灣歷史博物館

發表題目:臺灣堡圖測繪基準及古今時空對位研究
作者:廖泫銘、莊昀叡