1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-歷史人口專題演講

講者:林淑鈴副教授 (國立高雄師範大學客家文化研究所)
題目:異族通婚與跨族收養:日治時期六堆客家與其他族群互動的軌跡
時間:2017/10/20(五)10:00-12:00
地點:中央研究院民族學研究所2320R
主持人:李俊豪 合聘助研究員

主辦單位:中研院人社中心GIS專題中心
演講海報:<<請參閱>>