1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲得中央研究院主題研究計畫補助

本專題中心范毅軍執行長主持之「南部地方基層社會發展的時空觀照-聚焦於中央研究院南部院區周邊的探索」,獲得106年度中央研究院主題研究計畫經費補助。

計畫時程:2017年8月1日~2018年7月31日