1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀至台北市衛生局疾病管制處演講
講者:詹大千 副研究員
題目:QGIS與疾病地圖繪製
時間:106年5月11日(星期四) 15:30 ~ 17:30
地點:台北市衛生局疾病管制處
主辦單位:台北市衛生局疾病管制處