1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國防大學理工學院環境資訊及工程學系師生至本專題中心參訪

國防大學理工學院環境資訊及工程學系師生一行25人於2016年11月25日9:00~12:00至本專題中心進行參訪活動,參觀社區GIS成果展以及航照數位化工作室,並針對本專題中心資料庫成果及GIS技術發展等議題行交流。

地點:人文社會科學研究中心第一會議室