1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師赴上海參加古地圖中的絲綢之路國際學術研討會

本專題中心廖泫銘研究助技師2016年8月15~17日赴上海復旦大學參加「古地圖中的絲綢之路國際學術研討會」,會中發表論文並進行學術交流。

廖泫銘(2016) 從地圖數位典藏到空間人文研究平台建置—談民國歷史GIS內容與技術發展