1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任「淡蘭百年山徑系列活動」講師

台灣千里步道協會舉辦「淡蘭百年山徑系列活動」,本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任系列活動之一「淡蘭.沙龍講座」講師。

演講題目:從古地圖看淡蘭古道區域歷史
講者:廖泫銘(中央研究院人社中心GIS專題中心研究助技師兼執行秘書、 中華民國地圖學會常任理事)

時間:2016/7/9(六)下午 1 點 30 分至下午 2 點 50 分
地點:石碇淡蘭藝文館 2 樓