1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

第三屆白沙歷史地理工作坊

地點 : 國立彰化師範大學歷史學研究所
日期 : 2016年6月4日(六)

主辦單位:國立彰化師範大學歷史學研究所、國立高雄師範大學地理學系、國立東華大學臺灣文化學系、中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心、國立臺灣歷史博物館

會議議程:<<請參閱>>