1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-歷史人口專題演講

講者:蔡青龍教授(淡江大學亞洲研究所)
題目:國際移民與多元文化-- 從歷史經驗看當前措施
時間: 2016/05/16 (一) 10:00 - 12:00
地點:中央研究院人文社會科學研究中心B202室
主持人:李俊豪 合聘助研究員

主辦單位:中研院人社中心GIS專題中心
演講海報:<<請參閱>>