1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

山東農業大學趙庚星院長蒞臨本專題中心進行學術交流

山東農業大學資源與環境學院趙庚星院長及朱西存教授受中國文化大學邀請來台訪問交流,期間3/22蒞臨本專題中心拜訪,雙方就地理資訊數位典藏、數位人文及土地利用與管理等研究議題進行討論與交流。