1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-歷史人口專題演講

講者:林文凱副研究員 (中央研究院臺灣史研究所)
題目:從日治時期的土地與戶口調查談台灣的國家統治理性之轉變
時間:2016年02月01日(一) 10:00 - 12:00
地點:中央研究院人社中心B202會議室
主持人:李俊豪 合聘助研究員

主辦單位:人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心
演講海報:<<請參閱>>