1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

運用數位人文典藏資源促進教學活潑化教學工作坊

研習名稱:運用數位人文典藏資源促進教學活潑化教學工作坊
活動日期:105/01/27 ~ 105/02/01
活動地點:彰化師範大學白沙大樓三樓歷史地圖繪製室

指導單位:教育部、國立彰化師範大學教務處
主辦單位:國立彰化師範大學歷史學研究所
協辦單位:中央研究院人社中心GIS專題中心