1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心榮獲台灣地理資訊學會第十一屆金圖獎最佳應用系統獎

本專題中心(中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心)與台灣大學人口與性別研究中心所共建之「統計博覽會:統計地理資訊系統」,榮獲臺灣地理資訊學會第十一屆金圖獎(應用系統獎項)。

第十一屆金圖獎座

第十一屆金圖獎獎狀

請參閱:臺灣地理資訊學會第十一屆金圖獎得獎名單