1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「第19屆臺灣地理國際學術研討會」,並發表論文

本專題中心廖泫銘研究助技師於2015年5月23~24日,參加由國立臺灣師範大學地理學系主辦之「第19屆臺灣地理國際學術研討會暨第四屆亞洲SUSTEP國際研討會 」,進行學術交流,並於會中發表論文。

地點:國立臺灣師範大學教育大樓2樓演講廳與國際會議廳
會議網站:http://www.geo.ntnu.edu.tw/app/news.php?Sn=1566

發表題目:應用多期圖資探討臺灣二十世紀以來西北海岸地形與土覆蓋變遷
作者:王千瑜 、沈淑敏、廖泫銘